Ориентирани към успеха

Програма Еразъм+

През учебната 2017/2018г. ПГСАГ Лубор Байер гр. Стара Загора реализира проект с номер N 2017-1-BG01-КА102-035700, на тема "Ориентирани към успеха" по Програма Еразъм+ Образователна мобилност за граждани. сектор "Професионално образование и обучение".  Проектът включва следните дейности:


1.  Професионално усъвършенстване на персонала Дейност1- мобилност на 9 преподаватели от 15.04 до 21.04.2018г. в гр. Брага, Португалия

2. Дейност 2обучение и практика по геодезия в гр. Брага, Португалия организирана  в  два потока:
Първи поток - мобилност на 10 ученици от 27.05 до 9.06.2018г.
Втори поток - мобилност на 10 ученици от 10.06 до 23.06.2018г.